התנסות צוותית

כללי:

תהליך הלמידה בתוכנית ההכשרה מבוסס רובו ככולו על מעורבות אינטנסיבית
ושותפות מלאה של הצוערים בלימוד האתגרים המקצועיים אשר ילוו את עבודתם
כעובדי מדינה. הלמידה בדרך של התנסויות צוותיות מהווה את המתודה המובילה
ללמידה בשנה הראשונה לתוכנית ההכשרה ומערבת מחויבות,
שותפות בתהליך הלמידה, תרגול עבודה בצוותים משתנים סביב נושאים משתנים
וכן איתגור אישי וקבוצתי גובר.

מטרות:

 • לימוד נושאי תוכן המהווים את ליבת ההכשרה בשנה א' של תוכנית ההכשרה
  התנסות כל צוער כחבר צוות בהתנסויות הקרובות לעולם התוכן שלו וכן
  בהתנסויות הרחוקות מעולם התוכן שלו.
 • מתן דגש על עבודת הצוות, היחסים בין חבריו, הסינרגיה וחלוקת התפקידים.
  ביצוע תהליך סדור של פיצוח נושא, לימודו והעברתו בצורה מיטבית לקבוצת
  הלמידה.
 • ביצוע חניכה מלאה לכל צוות עבודה, הן על ידי צוות ההכשרה והן על ידי
  ממשבים מקרב קבוצת הצוערים.
 

שלבי המתודה: