Warning: Declaration of ElementorPro\Modules\Posts\Skins\Skin_Content_Base::register_controls(Elementor\Widget_Base $widget) should be compatible with Elementor\Controls_Stack::register_controls() in /home/customer/www/cadetsaccelerator.com/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/post-content.php on line 30

שנה א' - כללי

הדגשים במהלך השנה הראשונה הם על  למידה אקטיבית, מעורבת, יישומית, חווייתית והתנסותית. אופני הלימוד רבים ומגוונים, וכוללים: הרצאות, סיורי שטח, סדנאות, דיונים, רבי-שיח וימי עיון, למידת עמיתים, קבוצות חקר, תצפיות שטח, צוותי משימה ועוד.

מתודת הלימוד המובילה היא מתודת ההתנסויות הצוותיות- בהן צוות נבחר מקבל משימת תוכן מוגדרת, שעליו ל"פצח" תוכן רלוונטי, לפתח, לתכנן ולהוציא אל הפועל- מרעיון למעשה. לצוות יש דרגות חופש מסויימות, והוא פועל לביצוע באישור מלא וקפדני של כל שלב ושלב ע"י צוות ההכשרה. בנוסף לאתגר התוכן והלמידה, מתנסים הצוערים בעבודה בצוותים בגדלים שונים, לפרקי זמן שונים, ובהובלה דינמית ומשתנה של תפקידים בתוך הצוות. כל התהליך כולו מלווה לכל אורכו, ובצורה קפדנית ואינטנסיבית, ע"י צוות ההכשרה – ליווי, ייעוץ, הנחייה, חניכה, אישור תוכניות עבודה, משוב 360 וכו'. מתודה זו מאפשרת לצוערים להתנסות, למן ההתחלה, במגע ישיר עם השטח- משרדי הממשלה ובעלי התפקידים, ולתרגל מיומנויות מקצועיות נדרשות (כתיבת מסמכי עבודה, מכתבי פנייה, תכנון ובקרה וכו').

 

פריסת השנה הראשונה: 

ההכשרה מתבצעת ממעגלים שהולכים ומתרחבים ובחשיפה הדרגתית לרמות קושי שונות ונוספות בתכנית. 
יחד עם זאת, בכל רגע נתון ישנם מספר צירים פעילים בתכנית שמזמנים הזדמנויות לצוערים לעבוד על יעדים אישיים בתוך הפיתוח הנושאי והקבוצתי.