שנה ב' - כללי

השנה השנייה היא שנה של העמקה וגיבוש תובנות, בדגש על האתגרים והתהליכים המבטיחים את שגשוגה של מדינת ישראל, בדגש על הממשקים החברתיים וכלכליים עם הסוגיות המדיניות והביטחוניות. מתוקף כך, הדגשים בשנה השנייה מושמים על "המעטפת" – הרחבת היריעה והעמקתה, לימוד האקוסיסטם בתוכו פועלת הממשלה, ממשקי העבודה של הממשלה עם המגזרים השונים (החברה האזרחית, התקשורת, העסקית, הבינלאומית וכו'), כולל עיסוק והרחבה בקבוצות השונות המרכיבות את החברה בישראל, סוגיות של חוץ וביטחון, פיננסים ועסקים, איכות סביבה וקיימות,  ועוד. במקביל, נמשכים תהליכי הפיתוח האישי והקבוצתי, והפעם- בדגש ובהכוונה להתמחות וההשמה.  מתודת הלימוד המובילה במהלך השנה השנייה היא של התנסויות ניהוליות-אישיות, באופן המאפשר לצוערים להתנסות באופן אישי בתהליכי ניהול והובלה של צוות ומשימה. במהלך השנה השנייה, מתקיים גם הסיור הלימודי  בחו"ל, שתכליתו היא למידה השוואתית של מערכות הממשל ופעולתן במדיניות שונות.

הדגש המרכזי של השנה השנייה, החל ממחציתה, הוא על פרק ההתמחות המהווה כניסה לעולם העבודה, משרדי הממשלה, והכנה לקראת פרק ההשמה, המתחיל בסיומו של פרק ההכשרה. מטבע הדברים, עוגן ההתמחות וההשמה הינו עוגן מרכזי המשפיע על התכנים, הסדנאות, המתודות, ודגשי ההכשרה בשנה השנייה.

בהתאם למאפיינים הייחודיים של השנה השנייה, בדגש על תהליכי השיבוץ להתמחות והכנה להשמה ועל הסיור הלימודי לחו"ל, מתקיימות הסדנאות הבאות במהלך השנה -:

 • פורום מנהלים- תחקירי למידה והתנסות
 • למידה מהצלחות – לשימור, ולעוד שיפור..
 • חוזים ומכרזים
 • כתיבת מכרז
 • פיננסיים- קריאת דו"חות עסקיים
 • אינפוגרפיקה
 • עריכה לשונית- כתיבה ממשלתית מחייבת
 • מיומנויות אקסל – לשימוש מתקדם
 • אנגלית – לקראת סיור חו"ל
 • פרוטוקול התנהגות בינלאומי (GPS)
 • סדנה בין-תרבותית – להבנת השונות התרבותית
 • התמודדות עם התנגדויות במקום העבודה
 • שיתופי פעולה בעולם העבודה
 • חשיבה מערכתית מחוללת שינוי
 • סדנת הכנה להתמחות – חוזה אישי, חוזה עם החונך
 • סדנת הכנה להשמה- המעבר והכניסה להשמה