מפה אישית ותהליכי הערכה

כללי:

התכנית שמה דגש על פיתוח עתודה ניהולית נשואת שינוי, ולכן לא מקיימת שגרה של מבחנים, ציונים או משימות הגשה. 
יחד עם זאת דגש רב ניתן לתהליכי פיתוח אישי – זיהוי הפער והיעדים האישיים של כל צוער.ת, ליווי תמיכה ומישוב לאור ההתנסויות וממשקים נוספים וכן ארבע פעימות מובנות של הערכה מקצועית של "מפה אישית".

מפה אישית:

המפה האישית מונה 5 פרקים מרכזיים של התפתחות הצוער.ת – כאשר בכל פעימה הצוער מדרג את עצמו, צוות ההכשרה מדרג אותו גם ואז מתקיימת שיחת הערכה אישית עם כל אחד לזיהוי הפערים, האתגרים והיעדים להתפחות האישית של כל אחד.ת.

  • כלי מרכזי בתהליך הפיתוח וההתפתחות האישיים, חלק ממעגל הפיתוח והלמידה
  • ביטוי להיבטים שונים בהתפתחות האישית, בדגש על היבטים תהליכיים בנקודות זמן שונות על פני הרצף.
  • מאפשר התייחסות שיטתית להיבטים שונים בביצוע משימות ספציפיות, כלי עזר למשוב על התנסויות ופעילויות.
  • מפת דרכים- הצבת יעדים לשיפור, ושרטוט התוואי אליהם

הפרקים הנבחנים והדירוג:

חמשת הפרקים שנבחנים בכל פעם (פרט לדרישות סף של התכנית), הם:

  • למידה והתפתחות
  • יחסי אנוש ועבודת צוות
  • מקצועיות
  • מנהיגות והובלה
  • כישורי חשיבה

הסקלה שנבחנת היא 1-4, כאשר האתגר פעמים רבות הוא לא לסמן את האמצע ולזהות היכן רוצים להשקיע את המשאבים.

 

המתווה הסופי כולל אמפליפייר של התקדמות הצוער.ת