סיפור ישראלי

כללי:

כולנו ישראלים. כל אחד מאיתנו ישראלי בדרכו- ועל פי הגדרתו-שלו. פניה הרבות של החברה בישראל משתקפות, חלקית, בפנינו הרבות כיחידים וכקבוצה. אם נדע לספר על עצמנו, נדע לספר על כל העולם הסובב אותנו, בהיותנו רקמה אנושית אחת.
במסגרת לימודי התשתית החברתית, אנו עוסקים גם בסיפור האישי של כל אחד ואחת מאיתנו והאופן בו אנו מגדירים הזהות האישית והייחודית שלנו, זו המשקפת הפנים הרבות של הארץ.
התהליך האישי והקבוצתי של "סיפור ישראלי" נועד להעשיר את תפיסת הישראליות של הקבוצה כולה, דרך העיניים האישיות של כל אחד מחבריה. עושר הסיפורים האישיים, ריבוי זוויות ההסתכלות, אופני ההגדרה השונים והמשמעויות הייחודיות שכל אחד מאיתנו יוצק אל מושג הישראליות, יסייעו בידינו להכיר את החברה בישראל ממקום קצת יותר אינטימי- דרך העיניים האישיות והסיפור האישי של כל אחד מאיתנו.
תהליך זה ישמש בסיס, בהמשך, גם לפיתוח זהותנו האישית והקבוצתית כמשרתי ציבור ויתרום להבנתנו את החברה בישראל, אותה אנו משרתים, בתפקידנו העתידיים.

המתודולוגיה:

במסגרת משבצות זמן ייעודיות, כל צוער/ת יציגו הסיפור הישראלי שלהם, באמצעות התייחסות לשלוש שאלות יסוד:

  1. מה הסיפור הישראלי שסיפרו לי הורי? הסבים והסבות שלי? משפחתי
  2. מה הסיפור הישראלי שאני מספר לעצמי? איך אני מגדיר לעצמי הזהות הישראלית שלי?
  3. מה הסיפור הישראלי שאני מספר/ארצה לספר לילדים שלי?

בכל משבצת של סיפור ישראלי, אשר תופיע בלו"ז, יציגו 3-2 צוערים, במשך כשלושים – ארבעים וחמש דקות כל אחד, את הסיפור הישראלי שלהם. אופי המפגש הוא
של שיח המספר, ובסיומו- התייחסות לשאלות שתעלינה.