רציונל ומבנה התכנית

שלב ההכשרה, הינו הפרק הראשון מתוך כשש שנים של התחייבות הצוערים לשירות המדינה, אורכו כשנתיים והוא מתקיים בהכשרה קבוצתית. התפיסה ההכשרתית עליה בנוי שלב ההכשרה הוא תפיסה יישומית ומעשית שתכליתה הכשרה והסמכה מקצועית של הצוערים לתפקידיהם בעתיד. הדגשים הם תפיסות של למידת מבוגרים- המחייבים למידה אקטיבית, מעורבת, יישומית, חווייתית והתנסותית.

תפיסת ההכשרה לפי המכרז:

נדבך ההכשרה נועד לתת לצוער/ת הכשרה מעשית והבנה מקצועית של שירות המדינה, על מנת לאפשר, בשילוב עם הנדבך האקדמי לגבש תמונת עולם שלמה – תיאורטית ומעשית. נדבך חשוב זה, נבנה באופן המרחיב ומחדד סוגיות של מנהיגות אישית וקבוצתית, במטרה להקנות לצוערים זהות מקצועית של משרתי ציבור בעלי יכולת ליזום, להוביל, וליישם מדיניות בתחומים שונים.

נדבך ההכשרה, מתמקד בפיתוח מנהיגות אישית וקבוצתית נושאת שינוי, בלמידה והיכרות מעמיקה עם המציאות הישראלית בכלל, ועם שירות המדינה והתשתית השלטונית של מדינת ישראל בפרט. הלימוד הינו מעשי, חווייתי ומעמיק, המבוסס על התנסויות אישיות וצוותיות של הצוערים, ומשלב מפגשים עם בעלי תפקידים מרכזיים, סיורי שטח ומגוון מתודות לימודיות ייחודיות.

בשנה השנייה של התוכנית, מתקיים סיור לימודי בחו"ל שתכליתו היא למידה השוואתית למודלים שונים של שירות מדינה ושל הבניית יחסי מדינה-אזרחים. במסגרת זו, אף ניתן דגש להבנת הקשר הייחודי של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות, האופן בו מאורגנת עבודת הממשלה בחו"ל – באמצעות שגרירויות ישראל ועוד. מדי שנה, נבחרות מספר סוגיות ליבה בהן מתמקד הסיור הלימודי בחו"ל, במגוון נושאים הרלוונטיים לתשתיות התוכן הנלמדות בתוכנית.

עקרונות פדגוגיים:

  • העיקרון הספיראלי- מן הקל אל הכבד ומן הפשוט אל המורכב – נדבכי ידע מתהווה, רמת מורכבות עולה ומתודה מתפתחת, נדבכי מתחים, דילמות  ופרדוקסים, הרחבת והעמקת תחומי התוכן, בזכות הספק והחשיבה הביקורתית, ללמוד ללמוד – תיעוד, עיבוד, התבוננות.
  • העיקרון הפרקטאלי – למידת כל נושא/סוגיה בהקשרים רחבים ורב-תחומיים, כולל זוויות הראייה של כלל תשתיות התוכן (הרחבה בהמשך) וההקשרים בין הנושאים השונים. בכל סוגיה, נעסוק גם בהיבט החברתי וגם הכלכלי, גם הערכי וגם המנהיגותי-זהותי.
  • למידה 360- כל נושא יילמד בשלוש רמות : "ללמוד על.."- מפי מומחי תוכן; "לפגוש את…"- בעלי תפקידים, נציגי העניין וכו'; "..להיות.."- באמצעות מתודת הזהויות השאולות, משחקי תפקידים, למידת עמיתים.
  •  "היה אתה השינוי שאתה רוצה לחולל בעולם" (מהטמה גנדי)- דגש ערכי מרכזי המעודד את הצוערים להתנהג ולעשות ע"פ אותם ערכים ותהליכי עבודה שהם רוצים להנהיג בסביבת העבודה שלהם. אין מקום לצרימה ופער ביון ההתנהגות האישית והקבוצתית להתנהגות שאנו רוצים לראות ולקיים בשירות המדינה.

מעגל הלמידה הספירלי:

בתוכנית ההכשרה, יש מקום רב למעורבות ויזמות של הצוערים עצמם. התפיסה המועברת להם היא תפיסה של מסוגלות ולקיחת אחריות, גישה יזמית פרו-אקטיבית המעודדת אותם ליזום ולהציע יחידות לימוד נוספות, אופני לימוד חדשניים וחווייתיים, ובאופן רחב – תפיסה של אחריות משותפת, של צוות ההכשרה ושל הצוערים, לתכנים, מתודות ואחריות על תרבות הלמידה. דברים אלה באים לידי ביטוי הן במתודות המובילות (התנסויות), והן במודולות לימודיות שפותחו ע"י צוערים- ביוזמה אישית ובליווי והנחייה של צוות ההכשרה – ושהוכנסו כחלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים.  וכך, הן בוגרים והן צוערים בשלב ההכשרה מפתחים ומובילים יחידות לימוד, המשולבות בתוכנית. המשמעות של תפיסות אלה היא כי צוות ההכשרה נדרש גם למעורבות אינטנסיבית בתהליכי הליווי, הנחייה וחניכה של פיתוח תכנים ומתודות.

השנה הראשונה
השנה הראשונה היא תחת הכותרת "שירות המדינה- סוגיות הליבה", ועוסקת בלימוד מעמיק ובהיכרות עם מערכת שרות המדינה והגיונותיה, בדגש על חשיפה מרבית לפעילות משרדי הממשלה. במקביל לתהליכי הידע והלמידה, מתקיימים גם תהליכים משמעותיים של פיתוח אישי וקבוצתי. במהלך השנה הראשונה, מתודת הלימוד המובילה היא של התנסויות צוותיות, באופן המאפשר לצוערים למן ההתחלה, להתחכך עם השטח (משרדי הממשלה) ולהכיר את שיטות העבודה מקרוב.

 

השנה השניה
השנה השנייה היא תחת הכותרת "מדינה בת קיימא- מנגנונים לצמיחה מכלילה וצמצום פערים", ועוסקת בהעמקה ובהיכרות ולמידה של ממשקי העבודה של עבודת הממשלה עם מגזרים ונושאים שונים. הדגשים בשנה השנייה מושמים על "המעטפת" – הרחבת היריעה והעמקתה, לימוד האקוסיסטם בתוכו פועלת הממשלה, כולל הקבוצות השונות המרכיבות את החברה בישראל, סוגיות של חוץ וביטחון, פיננסים ועסקים, איכות סביבה וקיימות,  ועוד. במקביל, נמשכים תהליכי הפיתוח האישי והקבוצתי, והפעם- בדגש ובהכוונה להתמחות וההשמה.  מתודת הלימוד המובילה במהלך השנה השנייה היא של התנסויות ניהוליות-אישיות, באופן המאפשר לצוערים להתנסות באופן אישי בתהליכי ניהול והובלה של צוות ומשימה. במהלך השנה השנייה, מתקיים גם הסיור הלימודי  בחו"ל, שתכליתו היא למידה השוואתית של מערכות הממשל ופעולתן במדיניות שונות.